Strona główna

Konkursy na stanowiska dydaktyczne

Dyrektor Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej ogłasza konkurs na stanowisko:

Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie lub przesłać na adres: Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2 blok H pok. 106-2

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 17.02.2012r.

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.
Brak informacji o decyzji jest równoznaczne z odrzuceniem kandydatury.

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2012 15:37