Sprawy socjalne

Politechnika Koszalińska oferuje kandydatom i studentom szeroki zakres pomocy socjalnej, która obejmuje następujące formy pomocy:
1.    Zakwaterowanie w Domach Studenckich
2.    Stypendia

OSIEDLE AKADEMICKIE
Politechnika umożliwia kandydatom i studentom zakwaterowanie w Domach Studenckich. Więcej szczegółowych informacji: AKADEMIKI


POMOC STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW
Politechnika Koszalińska w trosce o osoby najbardziej potrzebujące, a przede wszystkim wyróżniające się w nauce i sporcie obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej. Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej z Funduszu Pomocy Materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa. Politechnika Koszalińska oferuje studentów następujące świadczenia:
1.    stypendium socjalne
2.    stypendium za wyniki w nauce,
3.    stypendium za wyniki w sporcie,
4.    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
5.    stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
6.    stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
7.    stypendium na wyżywienie,
8.    stypendium mieszkaniowe,
9.    zapomogę.
Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń: STYPENDIA POLIECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

Studenci mogą się również ubiegać o STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2010/2011.

Na stronie internetowej Politechniki Koszalińskiej dostępna jest nowa oferta stypendialna DAAD na lata 2011/2012.
1/ naukowców (postdoc)
2/ doktorantów
3/ studentów
4/ absolwentów
Szczegółowe informacje: STYPENDIA DAAD

Wiele różnych form stypendiów oferuje Biuro Współpracy Zagranicznej oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.  Szczegółowe informacje: