Zaplecze

Budynki Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej są najnowocześniejszymi obiektami w Politechnice Koszalińskiej. Budynek G został oddany do użytku w drugiej połowie 2010r. - znajdują się w nim laboratoria kierunku Mechatronika. Kolejny nowy budynek (H) Instytutu został udostępniony studentom we wrześniu 2011r., mieszczą się w nim laboratoria kierunków Inżynieria Materiałowa i Inżynieria Biomedyczna. Powierzchnia budynku G wynosi 3103 m2, budynku H – 4106 m2. W obiektach Instytutu znajdują się nowoczesne sale wykładowe, laboratoria dydaktyczne, pracownie projektowe i komputerowe, gabinety pracowników, pokoje administracyjne oraz dziekanat i sekretariat. Budynki wyposażone są w specjalistyczną aparaturę i infrastrukturę informatyczną.

Laboratoria specjalistyczne:

 • Laboratorium Fizyki
 • Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
 • Laboratorium Materiałów Ceramicznych, Kompozytowych i Polimerowych
 • Laboratorium Powłok Galwanicznych i Badań Korozyjnych
 • Laboratorium Analiz Cieplnych i Chemicznych
 • Laboratorium Techniki Próżniowej
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Badań Strukturalnych
 • Laboratorium Tribologii
 • Laboratorium Technologii Cienkich Warstw
 • Laboratorium Napędów
 • Laboratorium Programowania Sterowników
 • Laboratorium Komputerowego Sterowania