Strona główna Dla studentów Harmonogram roku akademickiego

Harmonogram roku akademickiego

ZARZĄDZENIE Nr 50/2011
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 14 listopada 2011 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 17/2011
w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. Rok akademicki 2011/2012 trwać będzie od 1 października 2011 do 30 września 2012.
2. Szczegółowy rozkład semestru zimowego:
3.10.2011 – uroczysta inauguracja roku akademickiego – dzień wolny od zajęć


1) zajęcia dydaktyczne 01.10.2011 – 22.12.2011
2) przerwa świąteczna 23.12.2011 – 01.01.2012
3) zajęcia dydaktyczne 02.01.2012 – 30.01.2012
4) sesja egzaminacyjna 31.01.2012 – 13.02.2012
5) przerwa semestralna 14.02.2012 – 26.02.2012
6) sesja poprawkowa 14.02.2012 – 27.02.2012
31.10.2011 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć
09.11.2011 (środa) – zajęcia wg planu piątkowego
22.12.2011 (czwartek) - zajęcia wg planu piątkowego
06.01.2012 (piątek) – dzień wolny od zajęć


3. Szczegółowy rozkład semestru letniego:
1) zajęcia dydaktyczne 27.02.2012 – 05.04.2012
2) przerwa świąteczna 06.04.2012 – 09.04.2012
3) zajęcia dydaktyczne 10.04.2012 – 24.06.2012
4) sesja egzaminacyjna 25.06.2012 – 08.07.2012
5) sesja poprawkowa 03.09.2012 – 16.09.2012


30.04 - 04.05.2012 – dni wolne od zajęć
22.05.2012 (wtorek) – zajęcia wg planu czwartkowego
23.05.2012 (środa) – zajęcia wg planu piątkowego
24.05.2012 (czwartek) – dzień wolny od zajęć (XXXIV Tydzień Kultury Studenckiej)
25.05.2012 (piątek) – dzień wolny od zajęć (XXXIV Tydzień Kultury Studenckiej)
06.06.2012 (środa) – święto Politechniki Koszalińskiej

07.06.2012 (czwartek) – dzień wolny od zajęć (Boże Ciało)

R E K T O R


prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Poprawiony: środa, 28 marca 2012 08:20