Strona główna Dla studentów Tematy prac dyplomowych Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Student dopuszczony jest do egzaminu dyplomowego, jeśli spełnił następuje warunki - 5 dni roboczych przed obroną:

  • posiada zaliczony ostatni semestr studiów (wpisy ocen z wszystkich zaliczonych przedmiotów, oraz brak zaległości finansowych),
  • oddał legitymacje studencką,
  • złożył kartę obiegową,
  • zarejestrował w Dziekanacie oprawione i zatwierdzone przez Promotora 1 egzemplarz pracy dyplomowej.
  • złożył jeden egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej okładce wydrukowanej dwustronnie + płyta CD, z opisem (imię nazwisko, tytuł pracy, kierunek, specjalność, miesiąc i rok złożenia pracy, nazwę i nr wersji edytora),w kopercie papierowej przyklejonej do pracy na tylnej okładce pracy dyplomowej.
  • oświadczenia o oryginalności pracy dyplomowej zbindowane razem z pracą dyplomową.
  • wniósł opłatę za wydanie dyplomu - 60 zł; za odpis dyplomu w języku angielskim lub niemieckim dodatkowo 40 zł oraz 1 zdjęcie,- wpłata powinna być zaksięgowana na koncie studenta przed terminem obrony (opłata za wydanie dyplomu zgodna z rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów),
  • złożył 4 podpisane zdjęcia do dyplomu o wymiarach: 4,5 x 6,5 cm

Wszystkie prace dyplomowe powinny zawierać streszczenie (10 - 15 wersów), słowa kluczowe (6 - 10 wyrazów) oraz tłumaczenie tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język angielski, elementy te powinny być zamieszczone bezpośrednio po stronie tytułowej.

Wszystkie wpłaty proszę dokonywać na indywidualny numer konta.

Poprawiony: piątek, 13 lipca 2012 09:24