Strona główna Informacje ogólne

Informacje ogólne

Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy zespołów prowadzących badania we wzajemnie uzupełniających się dziedzinach wiedzy o materiałach, o ich projektowaniu i przetwarzaniu, a także wiedzy dotyczącej opracowywania oprogramowań dla układów sterowania procesami technologicznymi oraz budowy systemów sterowania.

Strategicznym celem Instytutu są działania na rzecz gospodarczego rozwoju regionu Pomorza Środkowego, a w szerszym kontekście euroregionu Pomerania, w oparciu o przyjazne środowisku naturalnemu nowoczesne technologie oraz zaawansowane systemy sterowania i automatyzacji w produkcji. W tym celu prowadzone są w Instytucie prace badawcze obejmujące projektowanie i wytwarzanie nowych materiałów ceramicznych oraz funkcjonalnych materiałów nanokompozytowych nanoszonych, głównie metodami próżniowo-plazmowymi, na narzędzia oraz części maszyn. Równolegle rozwijane są nowoczesne systemy kontroli i sterowania, projektowane i budowane są mikro-roboty oraz układy automatyki przemysłowej.

Potencjał naukowy i badawczy Instytutu stanowi bazę dla prowadzonej w nim działalności dydaktycznej na kierunkach Mechatronika, Inżynieria Materiałowa oraz Inżynieria Biomedyczna.

W trakcie studiów każdemu przedmiotowi przypisane są określone punkty ECTS (Europejski System Transferu Punktów). System ten umożliwia kontynuację studiów w dowolnym kraju europejskim. Kierunek kształcenia Mechatronika zapewnia studentom uzyskanie wiedzy, między innymi z teorii maszyn i mechanizmów, robotyki i dynamiki układów fizycznych.

Studenci kierunku Inżynieria Materiałowa zdobywają szeroką wiedzę z zasad projektowania nowoczesnych procesów technologicznych oraz opracowywania oprogramowań dla ich systemów sterowania, wiedzę z fizyki próżni i fizyki plazmy niskotemperaturowej, zasad konstrukcji technologicznych urządzeń próżniowych, czy wiedzę dotyczącą poznania fizycznej istoty procedur stosowanych w różnego rodzaju technologiach wykorzystujących próżnię.

Studenci naszych kierunków uzyskują wszechstronne wykształcenie. Podczas studiów rozwijają umiejętności logicznego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów oraz formułowania i rozwiązywania problemów. Dlatego absolwenci Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej nie mają problemów ze znalezieniem pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 14:53